Czcionka:

Cennik

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Aktualne i szczegółowe warunki cenowe dostępne są w siedzibie Medic Park.

Za wydanie kolejnej kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości: 0,40 zł/strona. 

Wysyłka dokumentacji medycznej:

Poczta lub kurier: Przesłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową dokonywane jest każdorazowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na koszt wnioskodawcy, który wynosi 20,00 zł brutto niezależnie od ilości stron.

Droga elektroniczna: Plik zawierający dokumentację medyczną będzie zastrzeżony nr PESEL Pacjenta. Przesłanie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną jest każdorazowo płatne w wysokości 20,00 zł brutto niezależnie od ilości stron.

Regulamin płatności oraz umawiania na wizyty

Umawianie Pacjentów na wizyty

Pracownicy Obsługi Pacjenta (dawn. Rejestracja medyczna), po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do lekarza zajmującego się daną specjalnością. Wizyty konsultacyjne trwają od 15 do 60 minut. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Specjaliści nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz w formie wiadomości email.

Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 9:00 – 14:00) pracownicy Obsługi Pacjenta kontaktują się telefonicznie z Pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia w formie telefonicznej wysyłana jest z wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do godziny 18:00 – brak potwierdzenia do tej godziny spowoduje, że wizyta zostanie odwołana. O odwołanej wizycie Pacjent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS.

Pobieranie przedpłaty za wizyty

U wybranych specjalistów pobierana jest tzw. opłata rezerwacyjna w wysokości (określonej w załączniku) kosztu odbycia konsultacji specjalistycznej. Przedpłata jest warunkiem koniecznym do rezerwacji wizyty. Po dokonaniu wpłaty rezerwacja zostanie potwierdzona SMS. Przedpłata może zostać wpłacona osobiście w placówce, za pomocą przelewu bankowego na rachunek:

Santander Bank Polska S.A.
60 1090 2590 0000 0001 5435 0846

lub linku Przelewy24 wygenerowanego przez Pracownika Obsługi Pacjenta (wysłanego mailowo lub w wiadomości SMS).

W przypadku nie pojawienia się Pacjenta na potwierdzonej wizycie, wpłacona kwota traktowana jest jako opłata za wizytę i nie jest zwracana. Jeśli placówka Medic Park odwoła wizytę lub z przyczyn leżących po stronie Medic Park wizyta nie odbędzie się opłata zostanie zwrócona w terminie 30 dni.

Odwołanie wizyty

Pacjent może zrezygnować z wizyty min. 2 dni robocze przed planowaną wizytą, W przypadku chęci odwołania wizyty prosimy o jak najszybszy kontakt z Obsługą Pacjenta tel. 24 267 46 25. Zachowując okres rezygnacji min. 2 dni roboczych przed planowaną wizytą wpłacona przedpłata zostanie zwrócona z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 8% w ciągu 30 dni od wpłaty.

Umów się na wizytę

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, w celu umożliwienia umówienia wizyty i/lub kontaktu z nami poprzez zadanie pytania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego.

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Medic Park Sp. z o. o. (ul. Kolegialna 18, 09-402 Płock). Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy firmy, a także usługodawcy działający na rzecz Medic Park Sp. z o. o. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne oraz udzielenie zgód jest dobrowolne. Dane będą przechowywane i przetwarzane dopóki jesteś naszym Pacjentem, chyba, że je wcześniej wycofasz. Brak zgody nie wpłynie negatywnie na warunki świadczenia przez nas usług medycznych. Przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.