Poradnia neurologiczna

Specjaliści Poradni Neurologicznej MEDIC PARK  zajmują się kompleksową diagnostyką, leczeniem chorób i zaburzeń układu nerwowego.

Diagnostyka i leczenie:

  • padaczki
  • uszkodzeń nerwów czaszkowych, korzeni nerwowych, nerwów obwodowych np. neuralgia trójdzielna, rwa kulszowa, rwa barkowa, polineuropatia
  • chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, objawiających się m. in. zaburzeniami pamięci lub koncentracji, drżeniem kończyn, zaburzeniami równowagi np.choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, drżenie samoistne, ataksje
  • zespołów bólowych głowy i kręgosłupa np. migrena, przepukliny dysków, zwyrodnienie kręgosłupa
  • chorób naczyniowych mózgu, objawiających się m. in. zawrotami głowy, niedowładami kończyn, upadkami (udary mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego, zwężenia tętnic szyjnych, kręgowych)
  • stwardnienia rozsianego

Badanie EMG

Badanie elektromiograficzne (emg) służy do określenia stopnia, rodzaju, charakteru i poziomu uszkodzenia neuronu obwodowego (nerwów i mięśni).
Wykonując badanie emg wykorzystujemy elektrody powierzchniowe umieszczone na skórze bezpośrednio nad mięśniem unerwianym przez dany nerw obwodowy. Bodziec jest wywoływany przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej. Wielkość natężenia i czas trwania bodźca zależy od pobudliwości wszystkich włókien w nerwie obwodowym do momentu powstania potencjału czynnościowego o możliwie największej amplitudzie.

Badanie mięśni – badanie emg (elektromiograficzne)

Emg służy obiektywnej ocenie sprawności i wydolności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej, dowolnego ruchu oraz wysiłku maksymalnego. Ten rodzaj badania wykonuje się za pomocą specjalnej jednorazowej elektrody igłowej, którą umieszcza się bezpośrednio w badanym mięśniu (nie jest to forma zastrzyku). Wielkość parametrów jednostki ruchowej: amplituda, czas trwania, pole i wskaźnik wielkości służy ocenie  funkcji mięśnia i pozwala wykryć rodzaj jego uszkodzenia np. proces neuropatyczny lub miopatyczny.

Badanie EMG transmisji nerwowo-mięśniowej (próba miasteniczna – RNS, próba nużliwości, próba męczliwości)

Badania mają na celu ocenę przewodnictwa nerwowo – mięśniowego, przy pomocy stymulacji określonego nerwu obwodowego serią supramaksymalnych bodźców o wzrastających częstotliwościach. Ocena wielkości amplitud odpowiedzi 4:1 wskazuje, pozwala na wykrycie zaburzeń przewodnictwa w płytce motorycznej w przebiegu np. miastenii gravis czy zespole miastenicznym Eatona-Lamberta. Badanie emg wykonuje się z użyciem elektrod powierzchniowych umieszczonych na skórze nad mięśniem stymulowanego nerwu. Bodziec wywoływany jest przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej.

Badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (próba tężyczkowa, próba ischemiczna)

Jest to rodzaj badania EMG które wykonuje się z użyciem specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej. Umieszcza się ją w I mięśniu międzykostnym oraz opaskę elastyczną, którą umieszcza się na 10 min. na ramieniu pacjenta. W 2 ostatnich minutach badania emg dołącza się hiperwentylację. Po zwolnieniu opaski uciskowej obserwuje się wyładowania charakterystyczne dla tężyczki (dubletu, triplety, multiplety).

Na wizyty i badania emg NIE wymagamy Skierowań

BADANIE EMG (neurografia i elektromiografia) jest NIEZBĘDNE W DIAGNOSTYCE NASTĘPUJĄCYCH STANÓW CHOROBOWYCH:

choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół miasteniczny): diagnozujemy wykonując próbę miasteniczną
wielonerwowe uszkodzenie o różnej etiologii (polineuropatia cukrzycowa, toksyczna zapalna, zespół Guillain-Barre, CIDP, MMN-CB, MADSAM): przydatne jest wykonanie elektroneurografii jak i badania oceniającego funkcję mięśni
uszkodzenia poszczególnych nerwów obwodowych w skutek ucisku lub urazu (zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu): wykorzystujemy badanie elektroneurograficzne wykonywane za pomocą elektrody powierzchniowych
dysfunkcja splotów nerwów (uszkodzenie splotu barkowego lub lędźwiowo-krzyżowego): wskazane jest badanie zarówno przewodnictwa nerwowego jak i badanie elektromiograficzne
uszkodzenie motoneuronu ruchowego (ALS, SLA, stwardnienie zanikowe boczne): wykonujemy badanie elektroneurograficzne i elektromiograficzne
zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka): wykonujemy próbę tężyczkową (ischemiczną)
wielomięśniowe uszkodzenie o różnej etiologii (toksyczne np. polekowe, metaboliczne np. przy niedoczynności tarczycy, zapalne uwarunkowane genetycznie): wykonujemy badanie elektromiograficzne za pomocą specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej
uszkodzenie poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji: rodzaj wykonywanego emg zależy od rodzaju uszkodzenia.

Badanie EMG jest WSKAZANE W NASTĘPUJĄCYCH STANACH CHOROBOWYCH:

zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa) zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych: w tych stanach badanie EMG jest badaniem dodatkowym służącym ocenie wskazań do leczenia operacyjnego
ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii), nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność): ocena rodzaju, stopnia zaawansowania spastyczności mięśni jest przydatna do ewentualnego podania toksyny botulinowej
Do badania emg nie są potrzebne specjalne przygotowania. Przed badaniem pacjent powinien poinformować o swoich chorobach i przyjmowanych lekach. Względnym przeciwskazaniem jest stymulator serca.
Bezpośrednio po emg można wrócić do normalnych czynności życiowych.

Umów się na wizytę

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu, w celu umożliwienia umówienia wizyty i/lub kontaktu z nami poprzez zadanie pytania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.