Czcionka:

Poradnia neurologiczna

W ramach poradni chirurgii neurologicznej MEDIC PARK zespół specjalistów zajmuje się konsultowaniem, diagnostyką, przygotowaniem, kwalifikacją do zabiegów operacyjnych i opieką pooperacyjną.

Badanie EMG

Co to jest Badanie EMG?

Badanie elektromiograficzne (emg) służy do określenia stopnia, rodzaju, charakteru i poziomu uszkodzenia neuronu obwodowego (nerwów i mięśni).
Wykonując badanie emg wykorzystujemy elektrody powierzchniowe umieszczone na skórze bezpośrednio nad mięśniem unerwianym przez dany nerw obwodowy. Bodziec jest wywoływany przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej. Wielkość natężenia i czas trwania bodźca zależy od pobudliwości wszystkich włókien w nerwie obwodowym do momentu powstania potencjału czynnościowego o możliwie największej amplitudzie.

 • Badanie mięśni – badanie emg (elektromiograficzne)

Emg służy obiektywnej ocenie sprawności i wydolności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej, dowolnego ruchu oraz wysiłku maksymalnego. Ten rodzaj badania wykonuje się za pomocą specjalnej jednorazowej elektrody igłowej, którą umieszcza się bezpośrednio w badanym mięśniu (nie jest to forma zastrzyku). Wielkość parametrów jednostki ruchowej: amplituda, czas trwania, pole i wskaźnik wielkości służy ocenie  funkcji mięśnia i pozwala wykryć rodzaj jego uszkodzenia np. proces neuropatyczny lub miopatyczny.

 • Badanie EMG transmisji nerwowo-mięśniowej (próba miasteniczna – RNS, próba nużliwości, próba męczliwości)

Badania mają na celu ocenę przewodnictwa nerwowo – mięśniowego, przy pomocy stymulacji określonego nerwu obwodowego serią supramaksymalnych bodźców o wzrastających częstotliwościach. Ocena wielkości amplitud odpowiedzi 4:1 wskazuje, pozwala na wykrycie zaburzeń przewodnictwa w płytce motorycznej w przebiegu np. miastenii gravis czy zespole miastenicznym Eatona-Lamberta. Badanie emg wykonuje się z użyciem elektrod powierzchniowych umieszczonych na skórze nad mięśniem stymulowanego nerwu. Bodziec wywoływany jest przy użyciu dwubiegunowej elektrody stymulującej.

 • Badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (próba tężyczkowa, próba ischemiczna)

Jest to rodzaj badania EMG które wykonuje się z użyciem specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej. Umieszcza się ją w I mięśniu międzykostnym oraz opaskę elastyczną, którą umieszcza się na 10 min. na ramieniu pacjenta. W 2 ostatnich minutach badania emg dołącza się hiperwentylację. Po zwolnieniu opaski uciskowej obserwuje się wyładowania charakterystyczne dla tężyczki (dubletu, triplety, multiplety).

Na wizyty i badania emg NIE wymagamy Skierowań

Badanie EMG (neurografia i elektromiografia) jest niezbędne w diagnostyce następujących stanów chorobowych:

 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia, zespół miasteniczny): diagnozujemy wykonując próbę miasteniczną
 • wielonerwowe uszkodzenie o różnej etiologii (polineuropatia cukrzycowa, toksyczna zapalna, zespół Guillain-Barre, CIDP, MMN-CB, MADSAM): przydatne jest wykonanie elektroneurografii jak i badania oceniającego funkcję mięśni
 • uszkodzenia poszczególnych nerwów obwodowych w skutek ucisku lub urazu (zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu): wykorzystujemy badanie elektroneurograficzne wykonywane za pomocą elektrody powierzchniowych
 • dysfunkcja splotów nerwów (uszkodzenie splotu barkowego lub lędźwiowo-krzyżowego): wskazane jest badanie zarówno przewodnictwa nerwowego jak i badanie elektromiograficzne
 • uszkodzenie motoneuronu ruchowego (ALS, SLA, stwardnienie zanikowe boczne): wykonujemy badanie elektroneurograficzne i elektromiograficzne
 • zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej (tężyczka): wykonujemy próbę tężyczkową (ischemiczną)
  wielomięśniowe uszkodzenie o różnej etiologii (toksyczne np. polekowe, metaboliczne np. przy niedoczynności tarczycy, zapalne uwarunkowane genetycznie): wykonujemy badanie elektromiograficzne za pomocą specjalnej, jednorazowej elektrody igłowej
 • uszkodzenie poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji: rodzaj wykonywanego emg zależy od rodzaju uszkodzenia.

Badanie EMG jest wskazane w następujących stanach chorobowych:

 • zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa) zwłaszcza z obecnością silnych dolegliwości bólowych i ubytkowych: w tych stanach badanie EMG jest badaniem dodatkowym służącym ocenie wskazań do leczenia operacyjnego
 • ocena stopnia napięcia mięśniowego (zespoły sztywności o różnej etiologii), nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność): ocena rodzaju, stopnia zaawansowania spastyczności mięśni jest przydatna do ewentualnego podania toksyny botulinowej

Jak należy przygotować się do badania EMG

Do badania emg nie są potrzebne specjalne przygotowania. Przed badaniem pacjent powinien poinformować o swoich chorobach i przyjmowanych lekach. Względnym przeciwskazaniem jest stymulator serca.
Bezpośrednio po emg można wrócić do normalnych czynności życiowych.

Cennik usług
Konsultacja lek. Karolina Zacharewicz- Talarek
230 zł
Zespół cieśni nadgarstka
250 zł
Badanie nerwu łokciowego
250 zł
Obustronny zespół cieśni nadgarstka
300 zł
Próba tężyczkowa, próba miastenicza
280 zł
Polineuropatia
430 zł
SLA, miopatia
530 zł
Splot ramienny
480 zł
Badanie koniczyny dolnej
280 zł
Badanie nerwu kulszowego
280 zł

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.